PINOY MEN SOCIETY: 2010 Philippine Presidential Elections Prayer

PINOY MEN SOCIETY is better as a member

Mar 29, 2010

2010 Philippine Presidential Elections Prayer


Panginoon,
Maraming salamat po sa lahat ng biyayang pinagkakaloob mo sa amin..
Salamat sa bansang PILIPINAS
Bansang ipanagkaloob mo sa amin na may demokrasya..
May paniniwala sayo at kakayahan umahon sa lahat ng hirap na pinagdadaanan nito..
At ngayon pong nalalapit na ang halalan…
Ipinapanalangin po namin na maging tahimik , maayos at mailayo sa anuman karahasan
Humihingi po kami ng gabay at katalinuhan SAYO… sa tamang pagpili ng magiging PRESIDENTE ng aming bansang sinilagan
Ituro mo po sa amin ang dapat ihalal..
Ipinapanalangin po namin na ang mga botante ay magkaroon ng kaalaman kung sino ba ang dapat iboto..
Na wag kaming padadala sa mga naririnig at obserbasyon lamang..
Na kami ay maging aware din sa gawain at kakayahan ng taong ihahalal
At ipinapanalangin po namin na…
Ang maging PRESIDENTE ay may takot SA IYO
Isang presidenteng walang bahid ng kasamaan , panglalamang.
Isang presidenteng tapat at pag may kakayahan mamuno at mag lingkod sa bayan ayon sa kalooban mo…
Pagpalain mo po sya Ama …
at..
itinataas po namin ang lahat SA IYO..
 
Let Your will be done o Lord..


I, Mark gil B. Balisacan  support the cause of the Blog Prayer Brigade for the election of the Future President of the Republic of the Philippines and I do solemnly promise to recite the prayer, which I wrote, in my own convenient time and regularly as possible until the 2010 Presidential Election commences. Let it be written, let it be done.

2 comments:

sarratenos said...

Duh... Like this is any big mystery? I love Ricky Martin, but he always made my gaydar twitch. I wish him happiness. -tiger

Anonymous said...

well yeah he is.. cause no straight man can shake his hips like that..

more power to u ricky!! -silly g.

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...