PINOY MEN SOCIETY: VOTE for PRIDE

PINOY MEN SOCIETY is better as a member

Nov 14, 2009

VOTE for PRIDEBumoto at Pahalagahan ang Ating Dangal / Vote for Pride
ni/by Bruce Portugal Amoroto

Nitong Miyerkoles, Nobyembre 11, 2009, ibinaba ng Commission on Elections ang desisyon nito kaugnay ng petisyon ng Ang Ladlad LGBT Party na lumahok sa 2010 National Elections. Sa walong pahinang hatol ng Comelec, sinabi na "this petition is dismissible on moral grounds" (ang petition ay hindi nararapat na pahintulutan dahil sa ilang usaping pang-moral).

Ipinaliwanag pa ng hatol ng Comelec na "petitioner tolerates immorality which offends religious beliefs" (pinaparayaan/pinapayagan ng petitioner ang imoralidad na nakasisira sa mga relihiyong paniniwala) kasabay ang pagbanggit sa ilang talata mula sa Bibliya at sa Koran. Binanggit din sa nasabing hatol na "we cannot compromise the well-being of the greater number of our people, especially the youth" (hindi natin maaring ilagay sa alanganin ang kapakanan ng maraming tao, lalu na ng mga kabataan).

Sa ganitong punto marami sa atin, lalu na mula sa komunidad ng mga lesbian, gay, bakla, bantut, bayot, bisexual, tomboy, transgender, transsexual, intersex (LGBTI) at iba pang sexual and gender minorities (SGM), ang galit na galit dahil sa naging desisyon at sa laman ng hatol ng Comelec. Marami sa atin ang nag-iisip na i-boycott ang darating na halalan.

Gayunpaman, bagama't hindi naging makatao at makatarungan ang naging hatol na ito ng Comelec, dapat pa rin tayong bumotong lahat sa Mayo upang patunayan sa Comelec at sa sambayanang Pilipino na kahit na tayo ay LGBTI o SGM, meron tayong malasakit at magagawa para mabago ang sistema ng pamamahala sa Pilipinas.

Ang Philippine Forum on Sports, Culture, Sexuality and Human Rights (TEAM PILIPINAS) ay naniniwala na dapat nating ipagtanggol ang ating mga karapatan at kalayaan at pahalagahan ang ating mga sariling dangal. Ang kampanya ng TEAM PILIPINAS na "VOTE FOR P.R.I.D.E. (Pinoys who Respect Rights, Identity, Diversity & Equality) ay naglalayong ibalik ang pagpapahalaga sa sariling dangal nating mga Pilipino at nating mga LGBTI at SGM.

Itinuro ng mga mananakop at ng mga banyaga sa ating mga Pilipino na huwag magpahalaga sa ating mga sarili, sa ang ating kultura at sa ating pagkakakilanlan. Itinuro naman sa atin ng relihiyon na huwag pag-usapan o pahalagahan ang ating kasarian at sekswalidad at ituring na imoral ang anumang sekswalidad na labas sa sakramento ng kasal sa pagitan ng isang lalake at isang babae. Itinuro sa atin na may pakialam ang Simbahan sa mga usapin kaugnay ng kasarian at sekswalidad at ang mga ito ay nakaugnay sa kung ano ang moral at di-moral.

Pero ngayon, hinihingi ng panahon na lumaya tayo mula sa kaapihan ng mga baluktot na kaisipan hinggil sa kung ano ang moral at di-moral at busisiin kung ano ang sekswalidad, ang kasasian at ang kaugnayan ng mga ito sa pantay na karapatang pantao. Hinihingi rin ng panahon na ibalik nating mga Pilipino at nating mga LGBTI ang pagpapahalaga natin sa ating mga sariling dangal. Ang "pride" ay hindi pagmamayabang, ito ay simpleng pagpapahalaga sa sarili nating dangal.

Ang dangal na ito ay likas sa lahat ng tao at ang pagtatanggol dito ay tinitiyak ng Saligan Batas na hinalaw mula sa Pandaigdig na Pahayag ukol sa Karapatan ng Tao (Universal Declaration of Human Rights) na nagsasabing "All human beings born free and equal in dignity and rights" (Ang lahat ng tao'y isinilang na malaya at pantay-pantay sa karangalan at mga karapata) at "All human rights are universal, interdependent, indivisible and interrelated" (Lahat ng mga karapatan ng tao ay unibersal, nagpapatibay sa isa't isa, hindi mahahati at magkakaugnay).

Hindi makatarungan na gamitin ng Comelec ang Bibliya at ang Koran bilang batayan para kanilang hatol sapagkat higit sa lahat nakasaad sa ating Saligang Batas, sa Article II Section 6, ang pagkakahiwalay ng Simbahan at ng Estado. "The separation of Church and State shall be inviolable."

Sa darating na Mayo, IBOTO AT PAHALAGAHAN NATIN ANG ATING MGA SARILING DANGAL! VOTE FOR PRIDE! Ipakita natin sa Comelec at sa sambayanan na naniniwala at ipinagtatanggol natin ang pagkakapantay-pantay ng lahat sa dangal, karapatan at kalayaan.

Bigotry in our ballots
In a decision dated November 11, 2009, the 2nd Division of the Commission on Elections denied the application for accreditation of Ang Ladlad Party-list, a party-list of lesbians, gays, bisexuals, and transgenders, on moral grounds.
The decision was obviously penned by apes.
Signed by Commissioners Nicodemo Ferrer, Lucenito Tagle, and Elias Yusoph, the resolution quoted the Bible and the Koran to claim that Ang Ladlad tolerates immorality, and therefore should not be accredited. They said practicing homosexuals are a threat to the youth.
What these statements imply is that these commissioners have been denied something fundamental when they were still kids: love. I am sure that they were never hugged.
They find it perfectly acceptable to issue a resolution – a legal document – that sounds like a pastoral letter from CBCP or a manifesto from a fundamentalist group. They were quick to cite biblical verses or lines from the Koran, but forgot a basic tenet in our Constitution: that we are all equal, regardless of who we are.
They forgot that as commissioners, they are men of law, not men of faith. That the Commission on Elections is an institution of democracy, not a temple. That, as pointed out by an activist, they swore by the Bible to uphold the constitution, not the other way around. The issue is simple: use the law to determine whether a group should be accredited or not. There are no other standards – just the law.
How can we trust the COMELEC to modernize the electoral system when the commissioners still live in the Victorian era? Be wary, because those that that been mandated to automate the elections still believe that the Earth is the center of the universe. It is said that they weed out from the voters’ list women who are as outspoken as Etta Rosales, and they use tawas to make counting machines fool-proof and fraud-free.
But wariness is not enough. This bigotry is unacceptable. So I, Jonas Bagas, gay since birth, a practicing homosexual (occasionally during weekdays, but mostly during weekends), join my  fellow lesbians, gays, bisexuals and transgenders condemning this farce. We won’t take this sitting down. I am a proud member of another LGBT-friendly party-list, AKBAYAN, and I will join Ang Ladlad in this struggle against bigotry in our ballots.
If you want to be part of this fight, then join us this Saturday, November 14, 2009, at 9 AM at the University Hotel of the University of the Philippines in Diliman, QC. We will fight back, and we will recruit more.No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...